Werksfeer                                      

BELEVING WERKSFEER

De manier waarop medewerkers met elkaar omgaan is bepalend voor de sfeer op het werk. Onderling vertrouwen, openheid en behulpzaamheid zijn kernmerken van een prettige sfeer. Onder andere werksfeer en ontwikkelmogelijkheden zijn sterk gerelateerd aan de Werkgever Promotor Score, de mate waarin medewerkers hun werkgever aanbevelen bij anderen.

INHOUD

In de vragenlijst geven de medewerkers aan hoe ze de sfeer op het werk ervaren. Als u uitgebreider aandacht wilt besteden aan dit thema, kunt u hierover vragen toevoegen. In het draaiboek treft u suggesties rondom vertrouwen, openheid, maar ook over ongewenst gedrag zoals pesten. Of iets luchtiger met de fun-vraag: We lachen genoeg op ons werk.

BENCHMARK

Organisatieveranderingen zoals een overname of een fusie hebben vaak een weerslag op de sfeer. Gemiddeld ervaart drie kwart van de medewerkers in Nederland een organisatie met een goede werksfeer.