Werkdruk                                      

GOEDE BALANS

In veel organisaties is de werkdruk de laatste tijd een belangrijk punt van aandacht. Daarom besteden we hier in de vragenlijst extra aandacht aan. Een goede balans tussen de hoeveelheid werk die gedaan moet worden en de hoeveelheid werk die de medewerker kan verrichten zorgt ervoor dat medewerkers hun werk goed kunnen blijven doen.

INHOUD

In de vragenlijst geven de medewerkers aan hoe zij de werkdruk ervaren. Op het moment dat medewerkers een (te) hoge arbeidsbelasting ervaren, kunnen zij aangeven wat volgens hen de oorzaken hiervan zijn. Verder is er in de vragenlijst aandacht voor de balans tussen het werk en privéleven.

OORZAKEN HOGE WERKDRUK

In de oorzaken van de hoge werkdruk zien we een interessante tweedeling. Sommige medewerkers zien de oorzaak van de hoge arbeidsbelasting in hun eigen ambities of perfectionisme ‘Ik wil mijn werk goed doen en ga voor de hoogste kwaliteit’. Voor andere medewerkers zit het meer in organisatorische aspecten zoals ad hoc werkzaamheden, processen en procedures die veel tijd vragen en pieken in het werk die moeilijk op te vangen zijn.

Nieuwe workshop: Van werkdruk naar werkgeluk.