Waardering                                      

BLIJK VAN WAARDERING

Waardering is een grote – en vaak onderschatte – motivatiefactor. Als je je gewaardeerd voelt in je werk, ben je sneller geneigd een stapje extra te doen. Voelen uw medewerkers zich gewaardeerd?

INHOUD

In onze vragenlijst geven uw medewerkers aan of zij zich binnen uw organisatie gewaardeerd voelen. In hoeverre hebben zij het idee dat hun inzet gewaardeerd wordt? En hoort de medewerker genoeg of hij/zij het werk goed uitvoert? Dit zult u terug vinden in de vragenlijst.

BENCHMARK

Wist u dat ongeveer 75% van de medewerkers in Nederland zich gewaardeerd voelt binnen de organisatie?