Samenwerking                                      

SAMEN STERK

In een goede samenwerking komen de kwaliteiten van medewerkers goed naar voren, vullen medewerkers elkaar aan en is er onderling vertrouwen. Verder zijn duidelijkheid over de doelen, goede communicatie, juiste afstemming en taakverdeling belangrijke onderdelen voor een goed samenwerkingsverband.

MODULE SAMENWERKING

De vragenlijst van de TevredenheidsMonitor heeft aandacht voor samenwerkingen binnen en tussen afdelingen. Wilt u het samenwerkingsverband per team uitgebreid in kaart brengen? Kies dan voor de module samenwerking.

VOLOP KANSEN

Op het gebied van samenwerken is vooral tussen afdelingen nog een wereld te winnen. Gemiddeld vindt iets meer dan een derde van de medewerkers dat dit goed verloopt. Eilandencultuur, front-office/back-officeproblemen, gebrek aan afstemming, zonde! Ontzettend waardevol om te zien hoe in onze verbeterworkshops heel praktische oplossingen worden gevonden om het samenwerkingsverband te verbeteren.