Talentontwikkeling                                      

TALENTONTWIKKELING

Medewerkers willen niet stilstaan. Zij willen zich ontwikkelen, leren, groeien in hun professionaliteit. Medewerkers die zich ontwikkelen in hun werk, zijn meer bevlogen. En als medewerkers groeien, dan groeit de organisatie mee. Vooral onze veranderende kennisomgeving maakt het extra belangrijk om te blijven ontwikkelen. Het draagt bij aan de duurzaam inzetbaarheid van de medewerkers.  Bent u benieuwd hoe de medewerkers denken over de ontwikkelingsmogelijkheden binnen uw organisatie?

ADVIESVRAGENLIJST

Doorgroeien in kleinere organisaties? Iedereen begrijpt dat in kleinere organisaties de doorgroeimogelijkheden eindig zijn. Als de ontwikkelmogelijkheden in de hoogte beperkt zijn, is het belangrijk dat er in de breedte wel ruimte is voor groei en ontwikkeling. Beide vormen dragen bij aan bevlogenheid. Daarom besteden we in de adviesvragenlijst aandacht aan beide aspecten van persoonlijke groei.

Inhoud adviesvragenlijst:

  • Ontwikkelmogelijkheden
  • Trainings- en opleidingsmogelijkheden
  • Doorgroeimogelijkheden

THEMAMODULE

Hoe talentgericht is uw organisatie? Herkennen uw medewerkers hun eigen talenten? Is de organisatiecultuur stimulerend in het benutten van de talenten? Hoe worden medewerkers begeleid in hun ontwikkeling? Als u meer wilt weten over de talentgerichtheid van uw organisatie en hoe u scoort op de drie pijlers van talentontwikkeling: herkennen, ontwikkelen en benutten, dan kunt u de adviesvragenlijst uitbreiden met vragen uit de ThemaModule Talentontwikkeling. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen terug:

  • Herkennen van talent
  • De rol van de leidinggevende
  • De organisatiecultuur
  • De ontwikkelmogelijkheden
  • De positieve gevolgen van talent benutten