Stijl van leidinggeven

FEEDBACK OP LEIDERSCHAP

In de praktijk blijkt dat directie, management en leidinggevenden door hun positie in de organisatie niet altijd even gemakkelijk feedback ontvangen. Medewerkers ervaren soms een drempel om feedback te geven of het komt er gewoonweg niet van. Dat is jammer, want goede feedback helpt de leidinggevenden juist om hun werk nog beter te doen. Met de TevredenheidsMonitor faciliteert u het geven van feedback over de manier van leidinggeven.

MODULE STIJL VAN LEIDINGGEVEN

In de basisvragenlijst  komt de stijl van leidinggeven op verschillende niveaus aan bod. Van de manier waarop de organisatie wordt geleid tot de stijl van leidinggeven door de direct leidinggevende. Waardevolle inzichten in hoe medewerkers het leiderschap in de organisatie beoordelen. Wilt u nog uitgebreider feedback op leiderschap dan kan dat via de ThemaModule leiderschap.

BENCHMARK

Ongeveer 80% van de medewerkers in Nederland geeft aan gemakkelijk terecht te kunnen bij zijn/haar leidinggevende.