Rapport                                      

OVERZICHTELIJK RAPPORT

Onze visie op een onderzoeksrapport: het moet mooi en vooral praktisch zijn! De tijd van dikke onderzoeksrapporten is voorbij. Dus geen cijferbrij waar niemand op zit te wachten, maar fris, duidelijk en grafisch.

INHOUD

Vooraan in het rapport vindt u een samenvatting op hoofdlijnen, vervolgens kunt u inzoomen per thema. Daarbij vergelijken we uw resultaten met het actuele benchmark (gemiddeld Nederland of specifiek voor uw sector) en met uw vorige meting. Opvallende resultaten geven we aan met kleuren en de cijfers in het rapport worden ondersteund met samenvattingen van de open vragen. Zo maken we in één rapport inzichtelijk waar u aan kunt werken en welke suggesties uw medewerkers daarvoor geven.

DOE-BOEK

Het rapport van de TevredenheidsMonitor is een doe-boek: met de concrete inzichten voor verbeterpunten kunt u direct aan de slag. Twee weken na het afsluiten van de vragenlijst ontvangt u de resultaten, digitaal en op papier. We vinden het belangrijk dat u snel verder kunt met de resultaten, want dan ligt het onderzoek nog vers in het geheugen binnen de organisatie en is de betrokkenheid het grootst!

RAPPORTEN PER GROEP

Samen met u kijken we voor welke groepen binnen uw organisatie het waardevol kan zijn om een groepsrapport te maken. Leidinggevenden krijgen zo precies te zien waar hun team in uitblinkt en waar ze nog aan kunnen werken. Verder maken we een mooi overzicht van alle groepsresultaten, zodat in één oogopslag duidelijk wordt welke groepen waarin uitblinken of achterlopen.

AAN DE SLAG!

Wilt u aan de slag met de resultaten? Ons adviesteam helpt u graag verder met presentaties en inspirerende workshops. Daarmee komt u tot een SMART-verbeterplan, gedragen door de medewerkers.