Organisatiecultuur                                      

Een bijzonder stel

Probeer eens te bedenken wat nou typisch is voor uw organisatie. Hoe gaan we met elkaar om? Wat zijn de gebruiken op het werk? Wat vertellen we wel en niet aan elkaar? Het zijn de uitersten die het sterkst bepalend zijn voor de organisatiecultuur. Vaak zijn deze zo gebruikelijk geworden dat niemand het meer opvallend vindt, maar ze definiëren wel hoe een organisatie werkt! Daarom is het goed om eens vanaf een afstand naar het werk te kijken en daarbij te bedenken hoe we dingen doen en elkaar behandelen. Vaak komen we dan tot inzicht waar onze valkuilen en sterke punten liggen, die we vervolgens weer extra kunnen benutten in ons werk! Onze vragenlijst helpt u hierbij.

Inhoud

Een organisatiecultuur is niet goed of slecht, maar heeft krachten en valkuilen. Neem je beslissingen snel, of juist zeer weloverwogen? Beide manieren hebben hun voordelen en nadelen en zo is het met alle cultuuraspecten. De TevredenheidsMonitor gaat daarom in op verschillende cultuuraspecten en geeft een overall cultuurmodel van uw organisatie. Zo weet u welke cultuur overheerst en welke valkuilen en sterke punten hierbij horen.

Module

Als u meer wilt weten over de cultuur binnen uw organisatie en hoe u de valkuilen en sterke punten het best kunt voorkomen of benutten, kunt u de basisvragenlijst uitbreiden met vragen uit de themamodule Organisatiecultuur. Hiermee krijgt u een uitgebreide cultuuranalyse waarin we dieper ingaan op verschillende cultuurvormen. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen terug:

  • Rollencultuur
  • Persoonscultuur
  • Machtsgerichte cultuur
  • Taakcultuur
  • Marktcultuur
  • Prestatiecultuur