Informatie en communicatie

Delen met elkaar

Zonder communicatie is er geen organisatie. Het is de lijm die alle onderdelen bij elkaar houdt en alles als één geheel laat werken. “Alle neuzen moeten dezelfde kant uit” wordt veel gezegd als het gaat over organisatieverbetering en teamwork. Het is een goede tip, maar hij werkt alleen als we ook allemaal weten waar we heengaan en wat er van ons verwacht wordt. Medewerkers willen weten wat er speelt binnen hun organisatie en welke veranderingen eraan zitten te komen, zodat ze mee kunnen denken en zich betrokken voelen. Laat ook vooral zien wat er goed gaat en deel succesverhalen, dan weten uw medewerkers waarvoor ze het doen!

Inhoud

Weten uw medewerkers precies wat er van ze verwacht wordt en zijn ze op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in uw organisatie? We merken dat dit voor veel organisaties lastig is, maar het is zó belangrijk! Daarom behandelen we dit onderwerp uitgebreid in onze adviesvragenlijst.

Inhoud adviesvragenlijst:

  • Verwachtingen
  • Werkinformatie
  • Ontwikkelingen

Module

Weten uw afdelingen van elkaar wat ze doen? Zijn alle verantwoordelijkheden duidelijk? Als u meer wilt weten over de communicatie en informatievoorziening binnen uw organisatie, kunt u de adviesvragenlijst uitbreiden met vragen uit de Module Communicatie & Informatie. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen terug:

  • Communicatie tussen afdelingen
  • Verantwoordelijkheden
  • Delen en vieren van successen
  • Communicatiemiddelen
  • Suggesties en verbeterideeën