Autonomie en Invloed

Ertoe doen

We willen “ertoe doen” op ons werk. Het maakt hierbij niet uit wat voor werk we doen of welke positie we in de organisatie hebben, we willen gehoord worden en belangrijk zijn. In organisaties die dit goed doen komen we veel bevlogen, tevreden en zelfstandige medewerkers tegen die bereid zijn om een stapje extra te doen. Dit zien we keer op keer terug in onze onderzoeken en het geeft aan hoe waardevol het kan zijn om medewerkers “belangrijk” te maken en vertrouwen te geven.

Inhoud

Hebben uw medewerkers het gevoel dat er écht naar ze geluisterd wordt? Met de TevredenheidsMonitor krijgt u het antwoord. Ook komt zelfstandigheid in de uitvoer van het werk aan bod. Hiermee krijgt u inzicht in de autonomie en invloed van de medewerkers binnen uw organisatie: twee van de belangrijkste factoren voor gemotiveerde medewerkers.

Module

Als u meer wilt weten over hoe u uw medewerkers energie en het gevoel kan geven dat ze ertoe doen, kunt u de TevredenheidsMonitor uitbreiden met vragen uit de themamodule Autonomie & Invloed. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen terug:

  • Zelfstandigheid: specifiek per onderdeel
  • Beslissingsbevoegdheid
  • Invloed binnen en buiten de organisatie
  • Suggesties en verbeterideeën