Topwerkgever: Oxyma

De succesvolle HR-visie van Oxyma

Oxyma Group bestaat uit de bedrijven 2organize, InBetween Marketing Services en Oxyma Interim. Oxyma is gespecialiseerd in het creëren van klantwaarde door marketing en salesprocessen. Het merendeel van de circa 170 Oxyma-medewerkers werkt op hbo-plusniveau. Door de constante focus op persoonlijke ontwikkeling, groeit het niveau van de medewerkers voortdurend. Voor een belangrijk deel draagt dit bij aan de tevredenheid van de medewerkers. Nét als in 2010 ligt de tevredenheid van de medewerkers op een bijzonder hoog niveau. En daarom hebben P&O adviseur Vanessa Box en directeur Ronald Morcus de TopWerkgever award in ontvangst mogen nemen.

Succesfactor: Een uniek beoordelingssysteem

Door de verzelfstandiging van Oxyma in 2007 vielen de bestaande hrm-structuren weg. Er ontstond behoefte aan een eigen beoordeling- en beloningssystematiek. En omdat het succes en de groei van de organisatie steeds meer bepaald zou gaan worden door het vermogen om talentvolle medewerkers te werven, te ontwikkelen en te behouden, is er gekozen voor een systeem waarin persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Persoonlijke ontwikkeling boven prestaties

Samen met Bureau Baarda – adviesbureau op het gebied van beloningsmanagement – is het nieuwe hr-systeem opgezet waarbij Human Business Engineering (HBE) als fundament is gebruikt, compleet met leerwegen, beoordelingsinstrumenten en beloningsgebouw. De medewerkers worden vanuit dit systeem vooral beoordeeld op hun talenten en de persoonlijke ontwikkeling die zij doormaken, in mindere mate op hun prestaties. Persoonlijke ontwikkeling is o.a. meetbaar gemaakt door de invoering van leerwegen en POP gesprekken. Tevens is op verzoek van Oxyma een koppeling tot stand gebracht tussen Bureau Baarda en het reeds door Oxyma gebruikte TMA-instrumentarium van EhrmVision. Hierdoor is het mogelijk een jaarlijkse beoordeling te stand te laten komen op basis van gedragsvoorbeelden behorende bij de competenties die zijn beschreven in de leerwegen. “Deze focus op ontwikkeling zit in ons DNA” alsdus Ronald Morcus, directeur van Oxyma.

Met de implementatie van HBE veranderde in relatief korte tijd veel binnen Oxyma. Er kwam een gemeenschappelijke visie op de organisatie en de bedrijfscultuur. Ook werden de kerncompetenties waarover alle medewerkers moeten beschikken vastgelegd. De managers gingen de ontwikkeling van de medewerkers beoordelen in plaats van de prestaties, zoals dat in de meeste andere organisaties gebeurt. Bij deze veranderingen zijn het middenmanagement, de medewerkers en de ondernemingsraad intensief betrokken. En hoewel deze manier van HR-beleid nog tamelijk nieuw is, zijn de medewerkers van Oxyma enthousiast. De medewerkertevredenheid ligt op een bijzonder hoog niveau. Het sluit naadloos aan op de visie van de MonitorGroep: zodra de medewerkers groeien, ontwikkelen de organisatie en de medewererktevredenheid mee.

HR-visie en de medewerkertevredenheid

De positieve resultaten van het MTO bevestigen dat de visie van de organisatie aansluit op de verwachtingen van de medewerkers. De medewerkers geven een 7,7 als rapportcijfer voor de algemene tevredenheid met het werk bij Oxyma. Dit is veel hoger dan gemiddeld in Nederland. Op vrijwel alle thema’s uit de TevredenheidsMonitor is de tevredenheid onder de medewerkers van Oxyma bovengemiddeld. In het bijzonder valt op dat de medewerkers heel tevreden zijn over de manier waarop de organisatie wordt geleid en dat ze de ontwikkelmogelijkheden erg waarderen.

Blijven leren

Zelfs met zo’n hoge tevredenheid wil Oxyma blijven leren. Vanessa Box: “Om de beoordeling van ontwikkeling zo transparant mogelijk te maken, gebruiken we een geïntegreerd assessmentsysteem dat speciaal voor ons is ontwikkeld. We gaan het komende jaar o.a. bekijken hoe we de beoordeling nog duidelijker en inzichtelijker kunnen maken voor de medewerkers.”

Meer lezen over de bijzondere visie op HR van Oxyma?

Directeur Ronald Morcus schreef samen met Rolf Baarda een boek over hoe de talenten van medewerkers optimaal tot hun recht komen met behulp van een rollenmodel. Marketing Performers, rendement uit marketing talent.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*