Topwerkgever: Gouden Vuurtoren voor Eurofiber

De prijs voor de grootste stijging in medewerkertevredenheid voor 2009 is uitgereikt aan Eurofiber, leverancier van glasvezelverbindingen met ruim honderd medewerkers.

Onderzoeksbureau de MonitorGroep reikt jaarlijks een prijs uit aan de organisatie die de grootste stijging in medewerkertevredenheid heeft gerealiseerd. Eurofiber slaagde er in 2009 in de toch al hoge tevredenheid verder te laten stijgen van een 7,4 naar een 7,7. Dit is de grootste stijging van 2009. In dat jaar verhuisde de organisatie ook naar een nieuw pand in Maarssen. Maar dat was niet de hoofdreden van de stijging.

Kennisoverdracht

“We hebben er hard aan gewerkt”, zegt Cathalijne van Lammeren, Manager HR. “De tevredenheid lag vorig jaar al hoog, maar we hebben toch een paar verbeterpunten opgepakt.” De meeste aandacht ging naar de ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsvoorwaarden. “De rode draad die hier doorheen liep was eigenlijk de communicatie en de duidelijkheid die de medewerkers verwachten van de organisatie”, vertelt Van Lammeren.

Meedenken

De medewerkers konden zelf meedenken over de ontwikkelingsmogelijkheden. Voor een kleine organisatie is het lastig om doorgroei te bieden. Maar, zegt Van Lammeren: “Er is ontzettend veel kennis aanwezig binnen de organisatie. Het zou leuk zijn als we de onderlinge kennisoverdracht beter kunnen regelen, zodat medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen verbreden.” Naar aanleiding van dat idee is een zogenaamde ontwikkelkalender opgesteld die binnenkort aan de hele organisatie gepresenteerd wordt.

HR-management staat bij Eurofiber hoog op de agenda. Binnen de beoordelingssystematiek is meer ruimte gekomen om naast doelstellingen voor het komende jaar met elkaar in gesprek te gaan over het gedrag dat leidt tot het succesvol uitvoeren van de functie. Het koppelen van een transparant beloningsbeleid aan de beoordeling heeft zeker bijgedragen aan een hogere tevredenheid van de medewerkers omdat het duidelijkheid geeft over de financiële doorgroeimogelijkheden. Van Lammeren: “Sinds dit jaar communiceren we intern veel duidelijker over de vacatures die we hebben. Iedereen mag daarop reageren en het geeft medewerkers daarmee ruimte om te groeien. En groei is natuurlijk niet altijd verticaal, maar kan ook horizontaal zijn.” Jaap Truijens, CFO en eindverantwoordelijk voor HR: “Maar als er binnen onze relatief kleine organisatie geen promotiemogelijkheid is, melden we dat ook duidelijk. Vervolgens proberen we samen met de medewerker andere interne trajecten voor ontwikkeling en groei te vinden.”. De ontwikkeling van de medewerkers probeert Eurofiber bijvoorbeeld te stimuleren door medewerkers te vragen om grote projecten te trekken, vertelt Van Lammeren.

Uitdaging

De vraag is nu waarmee Eurofiber dit jaar aan de slag gaat. “We blijven kijken waar ons werk efficiënter kan zodat de werkdruk gelijk blijft of daalt. En de tevredenheid zo hoog houden is al een uitdaging op zich. Maar we blijven in ieder geval duidelijk communiceren”, zegt Van Lammeren.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*