Topwerkgever: Cedin wint Gouden Vuurtoren

Cedin heeft de Gouden Vuurtoren gewonnen. Onderzoeksbureau de MonitorGroep reikte deze prijs afgelopen dinsdag uit aan het hoofd P&O, Jaap Kramer. De Gouden Vuurtoren is de prijs voor de organisatie met de grootste stijging in medewerkertevredenheid tussen twee metingen.

Grote stijging in tevredenheid

In 2011 heeft Cedin voor de derde maal een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd met behulp van de TevredenheidsMonitor. De tevredenheid onder de medewerkers is sinds het vorige medewerkersonderzoek gestegen van een 6,5 naar een 7,0. Cedin is een onderwijsadviesorganisatie uit Drachten met 135 medewerkers.

Meer ontwikkelmogelijkheden

Vooral de tevredenheid over de ontwikkelmogelijkheden is toegenomen. De missie van Cedin om zich samen met haar klanten te richten op ontwikkeling heeft zij nu ook naar haar medewerkers vertaald. Cedin gelooft in de ontwikkelingskracht van mensen en heeft daarom een ‘leerlandschap’ gecreëerd. Er gaat hierbij veel aandacht uit naar professionalisering. De medewerkers krijgen o.a. intervisie, masterclasses, collegiale consultatie en opleidingen aangeboden. Dit gebeurt veelal door collega’s, wat het laagdrempeliger maakt om hieraan deel te nemen. Volgens Jaap Kramer wordt hier veel gebruik van gemaakt. Er is voor iedereen een passend aanbod.

Heldere communicatie

Ook de communicatie binnen Cedin is enorm verbeterd. Mede door de invoering van een intranet worden de medewerkers veel beter geïnformeerd over (belangrijke) ontwikkelingen en veranderingen in de organisatie dan een jaar geleden. De manier van beoordelen van de adviseurs is ook veranderd en wordt nu veel beter gewaardeerd. De adviseurs worden tegenwoordig beoordeeld naar resultaat en zijn zelf bij het vaststellen/bepalen van het resultaat betrokken geweest, waardoor ze precies weten welke resultaten er van hen worden verwacht.

Opvallende cijfers:

  • 92% vindt de inhoud van zijn/haar werk leuk
  • 86% weet welke resultaten er van hem/haar worden verwacht
  • 57% voelt zich betrokken bij verbeteringen en veranderingen in de organisatie.
  • 75% is tevreden over de mogelijkheden tot professionalisering
  • 63% is tevreden over de ontwikkelmogelijkheden (dit is veel hoger dan in andere organisaties)
  • 90% ervaart dat Cedin beter wil zijn dan andere
  • 90% kent de doelstellingen van Cedin

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*