Klantcase: De WSG kijkt vooruit

Transitie of niet, de William Schrikker Groep wil vooruit! Daarom nodigde de Voorzitter van de Raad van Bestuur Erik Heijdelberg vertegenwoordigers uit alle geledingen lagen van de organisatie uit om samen aan een verbeterplan voor de WSG te werken.

Eind 2014 kwamen ruim 40 medewerkers bijeen om te werken aan een concreet verbeterplan. Een inspirerende dag, met concrete verbeteracties als resultaat.

Positieve energie

Het verbeterteam kwam uit alle hoeken van het land. Na een welkomstwoord van Erik (voorzitter RvB), gingen zij aan de slag. De focus was positief. ‘De medewerkers hebben zich in het medewerkersonderzoek uitgesproken over wat we kunnen verbeteren, wat is er nu leuker dan daar samen mee aan de slag te gaan?’, aldus Anton Eggink, P&O & Arbo Adviseur.

Zes thema’s

In de conferentie stonden zes thema’s centraal die als aandachtspunt uit het medewerkersonderzoek naar voren kwamen. Eén van de thema’s was de communicatie rondom de transitie. Want hoewel de precieze impact van de veranderingen nog niet duidelijk is, de medewerkers willen er zo goed mogelijk van op de hoogte worden gebracht. Na een brainstormsessie in de ochtend, zijn de deelnemers ‘s middags in teamverband aan de slag gegaan met een verbeterplan voor een thema. Aan het einde van de dag hebben de teams hun verbeteracties gepresenteerd en heeft Erik Heijdelberg deze als voorzitter van de Raad van Bestuur in ontvangst genomen.

Hoe nu verder?

De gemaakte verbeterplannen zijn door de MonitorGroep samengebracht tot één organisatiebreed verbeterplan. De komende maanden gaat de William Schrikker Groep aan de slag met de verbeteracties. Zo werken ze samen aan een nog mooiere William Schrikker Groep!

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*