Werkwijze van het medewerkersonderzoek

De werkwijze van de MonitorGroep is efficiënt en snel, zo heeft u binnen 6 weken antwoord heeft op de belangrijkste vragen voor uw organisatie. Onze werkwijze is ontwikkeld om u zoveel mogelijk werk uit handen te nemen. Het kost u slechts een paar uur voorbereidingstijd, wij doen de rest. Hieronder vindt u een overzicht van de vier fasen van het onderzoek: de voorbereiding, het onderzoek, de resultaten en de follow-up.

Voorbereiding

1

Kennismaking

We komen langs om kennis te maken met u en uw organisatie. Tijdens deze kennismaking geven we o.a. uitleg over het onderzoek en brengen we uw wensen voor het medewerkersonderzoek in kaart. We bespreken met u wat er speelt binnen uw organisatie en hoe wij u kunnen helpen.

2

Draaiboek

U ontvangt ons draaiboek met daarin onze adviesvragenlijst, suggesties voor extra vragen en een stappenplan voor de uitvoer van het onderzoek. In het draaiboek vindt u tevens tips van onze onderzoekers voor het behalen van een hoge respons.

3

Opstartgesprek

In het opstartgesprek bespreken we o.a. de planning, de aankondiging van het onderzoek en de vragenlijst met u. We bepalen samen met u de focuspunten van het onderzoek en adviseren u bij het selecteren van de vragen.

4

Vragenlijst

Met de input uit het opstartgesprek stellen we een vragenlijst op. Deze stemmen we samen met u af op de actuele thema’s in uw organisatie. We geven u advies en suggesties om tot een definitieve vragenlijst te komen. Hierna ontvangt u van ons een preview van de vragenlijst in de online omgeving.

5

Aankondiging

We helpen u om het onderzoek aan te kondigen bij uw medewerkers. Dit kan via een e-mail, brief of een kick-off presentatie. Hierin leggen we o.a. uit waarom het onderzoek wordt uitgevoerd en wat de medewerkers kunnen verwachten.

Onderzoek

6

Invullen vragenlijst

We sturen alle medewerkers een uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Dit kan per e-mail of brief. In 3 weken verzamelen we de data. Het invullen van de vragenlijst duurt 10-15 minuten en is volledig anoniem. In de onderzoeksperiode staat onze servicedesk voor u klaar om vragen te beantwoorden. Ook sturen we herinneringen naar de medewerkers die nog niet hebben deelgenomen.

7

Actuele respons

Via MijnMonitor kunt u de respons live volgen. Daarbij communiceren we wekelijks met u over de voortgang van het onderzoek. We halen met ons medewerkersonderzoek gemiddeld een respons van 83%.

Resultaten

8

Praktisch rapport

Na de onderzoeksperiode werken we de resultaten uit in praktische rapporten. Deze ontvangt u binnen 2 weken. U ontvangt o.a. een overall rapport, een managementsamenvatting en rapporten per organisatieonderdeel.

9

Benchmark en vorige meting

We vergelijken uw organisatie met het gemiddelde van alle organisaties in Nederland of met uw eigen sector. Bij een herhalingsmeting vergelijken we de resultaten met de vorige meting.

Follow-up

10

Presentatie

We presenteren de meest opvallende resultaten uit het onderzoek op een interactieve manier aan het management, de OR en/of de medewerkers. U krijgt daarbij voorbeelden van best practices van andere organisaties en advies over de beste manier om verbeteringen te realiseren.

11

Verbeterworkshop

In deze interactieve workshop gaan we samen met de medewerkers aan de slag met de belangrijkste verbeterpunten uit het medewerkersonderzoek. Het resultaat van deze workshop is een uitgewerkt verbeterplan, bedacht en gedragen door uw medewerkers. Er komt gegarandeerd energie los binnen uw organisatie!