Respons                                      

Representatief

Een goede respons is zeer belangrijk voor het slagen van een medewerkersonderzoek. We zijn er dan ook trots op dat we met de TevredenheidsMonitor een gemiddelde respons van boven de 80% halen! We merken dat dit zorgt voor veel draagvlak binnen de organisatie. Daarom dragen we zorg voor de communicatie en de promotie rond het medewerkersonderzoek, zodat ook uw organisatie een toprespons kan behalen.

Live respons volgen

Gedurende het onderzoek monitoren we de respons. We houden voortdurend in de gaten of uw organisatie nog op schema ligt om een mooi resultaat te behalen binnen de afgesproken periode. Hier zullen we ook geregeld met u over communiceren, zodat we tijdig actie kunnen ondernemen als dat nodig is. Daarbij kunt u inloggen op uw persoonlijke online responspagina en zelf de voortgang van uw onderzoek volgen.

Extra motivatie

Om uw medewerkers extra te motiveren om de vragenlijst in te vullen hebben we prachtig promotiemateriaal beschikbaar! Zo kunt u persoonlijke kaarten uitdelen, posters ophangen en roll up banners neerzetten. Hiermee gaat het medewerkersonderzoek steeds meer leven en worden de medewerkers dagelijks eraan herinnerd.