Planning                                      

Snel resultaat

Medewerkers om feedback vragen ingewikkeld? De TevredenheidsMonitor laat zien van niet!

Met de TevredenheidsMonitor verloopt uw medewerkersonderzoek makkelijk en efficiënt. De voorbereiding van het onderzoek kost uw organisatie slechts zes uur. Na zes weken zijn de resultaten bekend en kunt u al aan de slag met verbeteracties.

Efficiënt

U ontvangt een draaiboek waarin alle informatie staat die voor u belangrijk is bij de opzet en uitvoer van het medewerkersonderzoek. Door onze suggesties voor extra vragen stemt u de vragenlijst eenvoudig af op de belangrijkste thema’s in uw organisatie. Wij verzorgen het onderzoek zodat u zich kunt richten op de verbeteracties na het onderzoek en het werken aan een mooiere organisatie.

Stappenplan

Week 0 – 1: Voorbereiding

Voorbereiden van de vragenlijst, praktische zaken regelen en het onderzoek intern aankondigen.

Week 2 – 4: Gegevensverzameling

De medewerkers geven hun meningen, suggesties en feedback in de vragenlijst. U volgt de actuele respons online.

Week 5 – 6: Resultaten

In overleg sluiten we de vragenlijst en binnen twee weken ontvangt u de resultaten.