Bevlogenheid                                    

Passie en plezier

Bevlogen medewerkers zijn goud voor uw organisatie. Ze voelen zich energiek en vol werklust en zijn  toegewijd aan de organisatie. Daardoor zijn ze productiever, creatiever én verzuimen ze minder. Ook wordt bevlogenheid wel gezien als de tegenpool van de burn-out: hoe bevlogener de medewerker, hoe kleiner de kans op een burn-out. Dat is goed nieuws voor zowel uw medewerkers als uw organisatie.

Inhoud

In de TevredenheidsMonitor meet u hoe bevlogen uw medewerkers zijn. Dat doen we door te kijken naar hoe energiek uw medewerkers zijn, hoe trots ze op hun werk zijn, hoeveel plezier ze in hun werk hebben en hoeveel voldoening ze eruit halen. Dit zijn belangrijke kenmerken van bevlogen medewerkers. Dat zijn de medewerkers die bruisend van de energie elke dag met plezier een stapje extra zetten voor de organisatie.

Module

Bevlogenheid wilt u natuurlijk stimuleren bij uw medewerkers. Om dit te kunnen realiseren is het belangrijk om inzicht te krijgen in de verschillende factoren die bevlogenheid veroorzaken. En nog dieper onderzoek te doen naar de kenmerken van bevlogenheid. Dat kunt u doen door de adviesvragenlijst uit te breiden met vragen uit de Module Bevlogenheid. Hierin komen onder andere de volgende onderwerpen terug:

  • Vitaliteit
  • Veerkracht
  • Toewijding
  • Absorptie (mate van opgaan in het werk)
  • Drijfveren
  • Persoon – Organisatie fit