Benchmark                                      

LEREN VAN ELKAAR

De TevredenheidsMonitor biedt u uitgebreide benchmarkmogelijkheden. Benchmarking helpt u de resultaten te interpreteren. U kunt eenvoudig zien hoe uw scores zijn in vergelijking met de rest van Nederland!

UW EIGEN EIKPUNT

U kunt kiezen voor een vergelijking van uw resultaten met gemiddeld Nederland of een referentiegroep naar keuze. Wij beschikken over een database met 440 organisaties met in totaal 75.000 medewerkers uit alle branches.

INTERNE BENCHMARK

Bij afdelingen of teams vergelijken we de resultaten met het gemiddelde van de organisatie als geheel. Dit laat direct zien op welke punten groepen uitblinken en van elkaar kunnen leren. De vergelijking met de vorige meting geeft inzicht in de trends binnen de organisatie.