Anonimiteit                                      

Anoniem

Uw medewerkers doen anoniem mee aan het onderzoek. Ze kunnen volledig eerlijk zijn en hoeven daarbij niet bang te zijn dat hun antwoorden persoonlijk terug te herleiden zijn. Dit levert de meest betrouwbare antwoorden op, daarom gaan we zeer secuur om met anonimiteit. Zo letten we bij het maken van groepsrapporten op de groepsgrootte en controleren we antwoorden op open vragen altijd op mogelijke herleidbaarheid.

Wij beloven

De MonitorGroep is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en hanteert de gedragscode die daarbij hoort. We garanderen dat alle gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Onderzoeksgegevens worden niet gedeeld of verstrekt aan derden.

Fair Data MOA