Artikel: Tips voor een goede respons!

Een goede respons geeft kracht aan de resultaten!

Daarom vinden wij als MonitorGroep dit een belangrijk aandachtspunt en doen we er alles aan om een goede respons te behalen. Gemiddeld halen we een responspercentage van meer dan 80% en daar ben ik trots op. Graag geef ik u enkele ‘best practices’ voor een hoge respons:

Benadruk de anonimiteit
Deelname is anoniem en het onderzoek wordt verzorgd door een extern bureau. Door dit te benadrukken, verlaagt u eventuele drempels tot invullen.

Betrek medezeggenschap
Betrek de ondernemingsraad bij de voorbereidingen en aankondigingen. Dit zet het onderzoek kracht bij!

Deelname belonen
Sommige organisaties belonen hun medewerkers voor het invullen van de vragenlijst.

Betrek teamleiders
Vraag de afdelings- en teamleiders om het onderzoek onder de aandacht te brengen bij de medewerkers. Bijvoorbeeld door het te noemen tijdens een werkoverleg.

Zorg dat het leeft
Maak het onderzoek zichtbaar in de organisatie. Gebruik hiervoor eventueel het pakket promotiemateriaal
(o.a. posters en kaarten) van de TevredenheidsMonitor.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*