Topwerkgever: Platina Vuurtoren voor Plan Nederland

De prijs voor de grootste stijging in medewerkertevredenheid over meerdere jaren is gewonnen door kinderrechtenorganisatie Plan Nederland. Plan zet zich in voor duurzame verbeteringen in de levensomstandigheden van kinderen in ontwikkelingslanden.

Ook alle medewerkers bij Plan Nederland kunnen zich ontwikkelen, zo blijkt uit het medewerkertevredenheidsonderzoek.

Verrassing

HR Officer Muriël Potter vond de grote stijging in tevredenheid heel positief. “In eerste instantie had ik niet gerekend op zo’n grote stijging, maar als je dan op een rij zet wat we ervoor gedaan hebben, is de stijging wel verklaarbaar”, aldus Potter. De resultaten uit de vorige MTO´s zijn duidelijk gecom-municeerd naar alle medewerkers. Daarna is een projectteam vanuit verschillende afdelingen voortvarend met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Vooral op het punt van de ontwikkel-mogelijkheden en de beoordelingssystematiek is veel veranderd.

Ontwikkeling

Plan werkt aan een duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding voor kinderen in ontwikkelingslanden. Om dat te kunnen realiseren, vindt Plan Nederland het belangrijk dat ook medewerkers zich ontwikkelen. Een leuk voorbeeld is de training projectmanagement die door een aantal medewerkers is gevolgd. Vervolgens hebben deze medewerkers het projectmanagement ingevoerd in de organisatie. “De resultaten hiervan zijn positief en het mes snijdt aan twee kanten. Medewerkers kunnen zich ontwikkelen en zij brengen hun nieuwe kennis en vaardigheden direct in de praktijk. Daardoor wordt er in de organisatie steeds efficiënter gewerkt”, aldus Potter. Daarnaast worden er cursussen en trainingen gevolgd die

bijdragen aan de inhoudelijke kant van het werk. De enorme achterstand van meisjes op jongens in ontwikkelingslanden is te groot en Plan wil deze achterstand verkleinen. Daarom werd een gendertraining gegeven aan medewerkers van verschillende afdelingen door Plan-medewerkers.

Beoordeling en waardering

De stijging in tevredenheid heeft volgens Muriël Potter ook te maken met het vernieuwde beoordelingssysteem en de invoering van competentiemanagement. Medewerkers en hun leidinggevende vullen ieder jaar een competentievragenlijst in. Hierna bespreken zij de resultaten en wordt hieraan een beoordeling gekoppeld. Potter: “De beoordeling verloopt nu transparanter en medewerkers hebben beter inzicht in de manier waarop de beoordeling tot stand komt. Iedereen vult namelijk ook zijn of haar eigen beoordeling in. Dat zie je terug in de cijfers van het MTO.”

Grote betrokkenheid

De medewerkers hebben passie voor Plan en staan helemaal achter de doelen van de organisatie. Ze voelen zich betrokken en willen graag op de hoogte blijven van wat er speelt in de organisatie. Om meer aan deze behoefte te kunnen voldoen, wordt sinds het afgelopen jaar intensiever gebruik gemaakt van intranet. Hier worden dagelijks berichten op gepost. Potter: “Het is een soort blog. Medewerkers zijn er enthousiast over en kijken er elke dag op.”

Stabiliteit

Op het gebied van leiderschap zijn geen concrete verbeteracties ondernomen, maar zijn de medewerkers toch meer tevreden geworden. Volgens de HR-manager heeft dit te maken met de stabiliteit van het management. Toch gaat daar binnenkort wat aan veranderen: “Onze directeur Tjipke Bergsma gaat ons verlaten. Hij gaat werken bij Plan International, onze koepelorganisatie in Engeland. Per 1 maart wordt Monique van ’t Hek onze nieuwe directeur. Natuurlijk doen we er alles aan om de positieve trend vast te houden.”

Culture Club en kernwaarden

In 2009 is bij Plan Nederland de ‘Culture Club’ opgericht. Dit team is aan de slag gegaan met de waarden van Plan. Potter: “Opvallend is dat het enthousiasme in het begin niet zo groot was, maar dat dit groeit naarmate mensen ermee aan de slag gaan met vragen als: ‘wie zijn wij’ en ‘waar staan we voor’. Het is vooral erg leuk en nuttig om na te denken over wat we doen en waarom.”In 2010 zijn themabijeenkomsten gehouden over de Plan-kernwaarde ‘ondernemerschap’. In projectteams van verschillende afdelingen is gebrainstormd hoe ondernemerschap verder kan worden uitgewerkt. “Daar zijn erg leuke ideeën uit naar voren gekomen en het winnende idee wordt dit jaar in praktijk gebracht”, aldus Potter.

Om na te gaan of deze waarden ook door medewerkers beleefd worden, heeft Plan Nederland dit jaar vragen over de kernwaarden aan de TevredenheidsMonitor toegevoegd. Potter: “Het resultaat is zó herkenbaar. De ambitie is er, maar in de dagelijkse praktijk moeten de kernwaarden nog meer tot leven komen. Om dat te bereiken, is de uitdaging voor de Culture Club 2.0. In het MTO gaven de medewerkers ‘waardenworkshops’ als suggestie. Daar kunnen we dus straks meteen mee aan de slag.”

Plannen van Plan Nederland

Wat HR Officer Muriël Potter betreft, mag er in de toekomst nog meer aandacht komen voor trainingen en opleidingen. Als medewerkers zich ontwikkelen, groeit Plan mee. En op het gebied van het nieuwe werken en resultaatgerichtheid kan ook nog veel vooruitgang geboekt worden: “We hebben een 7,4 en we gaan de uitdaging aan om dit minstens zo te houden.”

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*