Klantcase: Limburg en Overijssel stomen op

Bij de bureaus jeugdzorg in Limburg en Overijssel zijn dit jaar opvallende stijgingen te zien in de tevredenheid van de medewerkers. Deze bureaus jeugdzorg hebben de resultaten uit het vorige MTO ieder op een eigen wijze opgepakt. Voor beide organisaties wierp dit zijn vruchten af.

Teamgerichte aanpak bij BJZ Overijssel

De verschillende aandachtspunten per team vroegen bij BJZ Overijssel om een aanpak waarbij aandacht was voor wat er dieper in de organisatie speelde. Daarom is gekozen voor een teamgerichte aanpak. HR Consultant Benjo Hilbrink licht toe: “We hebben alle teams gevraagd om met een voorstel te komen voor hoe de belangrijkste verbeterpunten konden worden aangepakt. Dit noemen we ‘Plan Welbevinden’. Hierdoor sloten de verbeteracties goed aan bij de specifieke aandachtspunten van het team. Voor het ene team was dit verbetering van de samenwerking, voor andere teams was de werkdruk een issue. De teams ontvingen een budget om het verbeterplan uit te voeren. Een van de teams is bijvoorbeeld een dag naar Papendal gegaan om daar o.a. een gezondheidscheck te doen. En hoewel de verbeterplannen per team sterk verschilden, waren alle teams enthousiast over de autonomie die zij hadden in het oppakken van de verbeterpunten.”

Speerpunten bij BJZ Limburg: lokale integrale samenwerking, opleidingen en betere voorzieningen

Lokale integrale teams

Vooruitlopend op de transitie van 2015, startte BJZ Limburg als één van de eerste bureaus jeugdzorg met lokale integrale teams. Het is dan ook mooi om te zien dat juist de samenwerking binnen de teams is toegenomen en nu bovengemiddeld is in de jeugdzorg. Een punt dat centraal is opgepakt, is de facilitering van de medewerkers. In Limburg had men twee jaar geleden nog behoorlijk last van haperende mobiele telefoons en techniek. Het hinderde medewerkers in de uitvoering van hun werk. Ook was er meer behoefte aan ondersteunende diensten. Op deze punten heeft de organisatie sterk ingezet en geïnvesteerd. En met resultaat: de tevredenheid over de facilitering en de ondersteunende diensten is nu ruim hoger beoordeeld dan in 2010.

Opleidingen en voorzieningen

Limburg koos in 2010 voor het bespreken van de resultaten per locatie. Dat gebeurde in workshops met groepen medewerkers. Een van de bevindingen was dat het voor medewerkers niet altijd duidelijk was welke trainings- en opleidingsmogelijkheden BJZ Limburg precies biedt. HR Manager Finy Ritzen licht toe: “Voor HR was dat een duidelijke boodschap: we moeten opleiding en training beter op de kaart zetten. Ontwikkelmogelijkheden zijn immers enorm belangrijk voor onze expertise, voor de kwaliteit van onze dienstverlening en voor onze aantrekkelijkheid als werkgever. We hebben het aanbod veel meer inzichtelijk gemaakt voor de medewerkers. En de medewerkers waarderen het, want we scoren nu ruim hoger dan twee jaar geleden.”

Raad van Bestuur: blijven verbeteren

“Naast de punten die vanuit het vorige medewerkersonderzoek zijn opgepakt, was Bureau Jeugdzorg Limburg ook het eerste bureau waar gewerkt wordt met lokale integrale teams”, aldus Nico Plitscher, voorzitter van de Raad van Bestuur. Hierin waren we pioniers, maar de reacties zijn gelukkig positief. Alles bij elkaar maakt dat de medewerkertevredenheid nu flink hoger is dan in 2010. Maar we zijn nog niet klaar. Ook uit dit onderzoek zijn aandachtspunten naar voren gekomen en daar gaan we ons de komende tijd op richten. Ja, het zijn bijzondere tijden in de Jeugdzorg, maar samen maken we er het beste van!”

Tevreden medewerkers bij Bureau Jeugdzorg Limburg

Voorzitter RvB Nico Plitscher en HR Manager Finy Ritzen

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*