Klantcase: Drie vragen aan Hannie Ontijt
  1. Wat vond je de leukste uitslag uit het MTO bij Rutgers?

Een grote opsteker is natuurlijk de forse stijging van de medewerkerstevredenheid in de afgelopen twee jaar. Van 7,2 naar 7,6. Dat laat zien dat de inspanningen om de organisatie te verbeteren ook resultaat hebben. Het maakt me blij dat onze medewerkers zich zeer betrokken voelen bij Rutgers en vooral de inhoud van het werk hoge cijfers geven.

  1. Op welk resultaat uit het MTO of welke doorgevoerde verbetering ben je het meest trots?

Na ons vorige MTO hebben we vrij fors ingezet op het bespreekbaar maken van de werkdruk en het verbeteren van de samenwerking. Zo is er per team aandacht besteed aan werkdruk, werkdrukbeleving, de organisatie van het werk en de samenwerking. Daarnaast is ook praktisch geoefend met ‘nee’ zeggen. Dit heeft veel opgeleverd: meer inzicht in individuele oorzaken van werkdruk, begrip voor elkaars manier van werken en betere afstemming binnen en tussen de teams.

  1. Welke tip heb je voor je collega HR-managers voor een medewerkersonderzoek of het vervolgtraject?

Betrek je medewerkers en de OR of PvT bij het MTO bij het samenstellen van de vragenlijst én bij het opstellen van een plan van aanpak. De OR bekijkt het MTO meer vanuit het oogpunt van de medewerkers en dat kan een waardevolle extra input zijn.

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*