Topwerkgever: BJZ Friesland TopWerkgever

De bijna 300 medewerkers van BJZ Friesland zetten zich dagelijks in voor de bescherming van jeugdigen tot 18 jaar die in hun ontwikkeling worden bedreigd. Uit het driejaarlijkse medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) blijken medewerkers zeer tevreden over hun werk.

Zij zijn beduidend positiever dan tijdens het voorgaande MTO. Vooral in een periode waarin de Jeugdzorg voor grote hervormingen staat (transitie Jeugdzorg), is de toegenomen en hoge tevredenheid iets om trots op te zijn.

BJZ Friesland is nu koploper

De Raad van Bestuur bestaande uit de directieleden Marianne Sinot en Jeanette Nijland namen samen met P&O adviseur Jelly Zijda het certificaat TopWerkgever in ontvangst. Voor Sinot en Nijland is het een erkenning van de koers. “We zijn hier heel blij mee. We hebben een koers uitgestippeld op weg naar 2015 en dit is een mooie mijlpaal.” Directeur Arie Pieter Veldhoen van de MonitorGroep bevestigde dat het een uitzonderlijk resultaat is. “We zien een positieve trend in de jeugdzorg, maar zo’n grote stijging als deze zien we niet vaak. Met dit resultaat is BJZ Friesland nu koploper onder de bureaus jeugdzorg als het gaat om de tevredenheid van de medewerkers.”

BJZ Friesland P&O

Duidelijkheid en autonomie waren het uitgangspunt

Bij de afdeling P&O van BJZ Friesland is men stellig over de oorzaak van de toegenomen tevredenheid. “Allereerst zijn we meer duidelijkheid gaan geven. Daar hadden de medewerkers behoefte aan. Onderlinge verwachtingen zijn uitgesproken en de organisatieambities hebben we duidelijk gecommuniceerd” licht Freerk van Kammen (hoofd P&O) toe. “Voor medewerkers is het niet alleen prettig om te weten van je wordt verwacht, zij willen ook weten wat ze van de organisatie kunnen verwachten. Vernieuwd intranet, een interne nieuwsbrief en regelmatig medewerkersbijeenkomsten per afdeling hebben hieraan bijgedragen. Juist in een periode waarin veranderingen aan de orde van de dag zijn, is een heldere visie noodzakelijk. Daarnaast hebben we veel aandacht besteed aan het geven en ontvangen van feedback. Al deze punten helpen de medewerkers van BJZ Friesland om hun werk nog beter te kunnen doen.”

Wisseling Raad van Bestuur brengt nieuw elan

Ook de recente bestuurswisseling heeft ook voor veranderingen gezorgd. “De twee nieuwe directeuren hebben een nieuw elan in de organisatie gebracht en dat bevalt de medewerkers”, aldus Jelly Zijda, P&O adviseur. Ze ervaart een brede cultuuromslag, waarin de medewerkers meer zelfstandig zijn gaan werken. “Onze mensen weten beter waar we naartoe willen en kunnen hun werk daar beter op afstemmen. De lijnen zijn korter geworden en dit geeft de organisatie meer daadkracht. Kwaliteit leveren en invloed hebben blijven waardevolle punten in het werk van onze gedreven hoogopgeleide professionals”, aldus Zijda. “Het feit dat de tevredenheid zo hoog uitvalt zorgt dat we ons gesteund voelen door een overgroot deel van de medewerkers om de uitgezette koers verder te volgen”.

Sector
Zorg

Plaats
Leeuwarden

Bijzonder

Betrokken medewerkers, grote autonomie, duidelijke visie/koers.

Kernwaarde

Alertheid

0 Reacties

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

*