Bart Lensink

Organisatieadviseur/facilitator

Bart Lensink

De effectiviteit van elke organisatie hangt in belangrijke mate samen met de wijze waarop medewerkers zich verbonden voelen met enerzijds het doel en anderzijds de klanten van de organisatie. Dit vermogen kan echt het verschil betekenen tussen succes of falen.

Mijn passie is om de effectiviteit in organisaties te verbeteren door betrokkenheid van medewerkers. Ik bied een breed palet van werkvormen aan om medewerkers én leidinggevenden samen actief te betrekken bij veranderingen in de organisatie. Tijdens de feedbackbijeenkomsten nodig ik op een gestructureerde manier de medewerkers uit tot het geven inzichten hoe zij een effectieve bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de doelen van hun organisatie.

Blijmakers: Zien wat ieder aanreikt om samen een stap verder te komen.
Krijgt kriebels van: Zeggen dat iets niet kan in plaats van kijken naar wat wél kan.